Novela zákona o auditorech prošla 3. čtením

11. 8. 2016

1. července 2016 prošla dolní komorou Parlamentu České republiky novela zákona o auditorech. Novela je postoupena Senátu Parlamentu České republiky a je vysoká pravděpodobnost, že novelu podepíše prezident republiky ještě do konce letních prázdnin.

Novela vychází z nařízení Evropské unie a měla být implementována do českého práva nejpozději do 17. června 2016. Od tohoto data již auditorská obec funguje v určité nejistotě, neboť platnost tohoto nařízení nastala bez ohledu na to, kdy novela zákona o auditorech bude schválena, nicméně lze věřit, že tato nejistota bude v krátké době ukončena.

Novela značnou měrou zasahuje do vnitřních poměrů auditorských společností, zabývá se nezávislostí auditora, řídícím a kontrolním systémem auditora a auditorských společností a dokumentací jeho práce.

Auditor podle novely rovněž nesmí přijmout v účetní jednotce pozici osoby v klíčové funkci, funkci člena výboru pro audit nebo nevýkonného člena řídícího nebo kontrolního orgánu před uplynutím jednoho roku poté, co provedl povinný audit této účetní jednotky nebo se podílel na činnostech souvisejících s povinným auditem.

Novela rovněž mění určení auditora v případě povinného auditu. Nově může auditora jmenovat také kontrolní orgán účetní jednotky, pokud nejsou členové kontrolního orgánu členy řídícího orgánu.

Novela také zpřesňuje odstoupení smlouvy o povinném auditu ze strany účetní jednotky. Důležitým ustanovením je, že rozdílnost názorů na účetní řešení nebo auditorské postupy není důvodem pro ukončení smluvního vztahu. Stále však platí, že odstoupení smlouvy o povinném auditu jakoukoliv smluvní stranou musí odstupující smluvní strana oznamovat neprodleně Radě pro veřejný dohled nad auditem a to včetně uvedení důvodů tohoto odstoupení.

Novela upravuje společné provádění povinného auditu. Určí-li účetní jednotka pro provedení povinného auditu více než jednoho auditora, vyhotoví určení auditoři společnou zprávu obsahující společný výrok. Pokud však auditoři dospějí k rozdílnému stanovisku, uvede každý z auditorů v této auditorské zprávě vlastní výrok a důvody neshody.

Novela nově upravuje zveřejňování kárných a jiných opatření vůči auditorovi a auditorské společnosti.

Konečně novela nově upravuje dohled nad auditory, kteří provádějí auditu subjektů veřejného zájmu a tento dohled a následná disciplinární řízení plně převádí do gesce Rady pro veřejný dohled nad auditem.

Ing. Radomír Stružinský

Schaffer & Partner Audit s. r. o.

Auditor číslo osvědčení 1373

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up