Novinky v místní příslušnosti u správy daní

13. 10. 2016

Máte sídlo v Praze, ale přijela daňová kontrola z Brna, Českých Budějovic či Plzně? Od července je to možné…

Od 29. 7. 2016 nabyla účinnosti novela zákona o Finanční správě ČR, jež s sebou, mimo jiné, přinesla změnu týkající se místní příslušnosti daňových subjektů při daňové kontrole. Jak jste se již v našem dříve publikovaném článku, věnovanému právě problematice místní příslušnosti právnických i fyzických osob, mohli dočíst, podle daňového řádu se místní příslušností právnických osob řídí sídlem dané právnické osoby, přičemž sídlo nejčastěji představuje adresu, pod kterou je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku a u fyzické osoby se rozumí adresa místa trvalého pobytu, pokud nelze určit, tak se jedná o místo, kde se fyzická osoba převážně zdržuje. Naproti tomu zákon o dani z přidané hodnoty místní příslušnost posuzuje dle skutečného sídla společnosti.

Zmíněnou novelou zákona byly odstraněny limity místní příslušnosti správců daní při vykonávání kontrolních postupů, což zjednodušeně řečeno znamená, že pokud má vaše společnost zapsané sídlo v Praze, nově může daňovou kontrolu provádět jakýkoliv jiný finanční úřad než je tedy právě ten váš místně příslušný. Hlavním důvodem této změny je snaha soustředit kontrolní postupy vztahující se k dani z přidané hodnoty u všech článků řetězce k jednomu správci daně. Aby nedocházelo k případným kolizím během provádění daňových kontrol, zůstává stále platný princip priority, který zaručuje, že řízení či jiný postup provede ten orgán, který jej zahájí jako první. Je potřeba ale doplnit, že v případě vedení daňového řízení a stanovení daně k rozšíření působnosti finančních úřadů nedochází. Po ukončení kontrolních postupů je správce daně, jenž kontrolu prováděl, povinen předat všechny podklady již místně příslušnému správci daně.

Jak bylo výše zmíněno, hlavní daní, které se tato změna týká, je daň z přidané hodnoty a to především ve spojení s karuselovými obchody. S výběrem této daně je bezesporu spojena i celní správa. Přenos místní příslušnosti je vedle dalších změn účinný od stejného data taktéž v novele zákona o Celní správě ČR. Tento postup během daňové kontroly však může být efektivně využit i v případě ostatních daní, zejména u daně z příjmů nebo spotřebních daní.  

Daňové úniky jsou bezpochyby stále aktuální a často diskutované téma mezi veřejností. Potřeba posílit a zefektivnit boj proti daňovým únikům je více než žádoucí. Od ledna letošního roku začala platit povinnost podávat kontrolní hlášení u daně z přidané hodnoty, od července byly zrušeny limity místní příslušnosti u kontrolních postupů a v prosinci odstartuje již dlouho očekávané zavedení elektronické evidence tržeb pro první subjekty. Nechme se tedy překvapit, na kolik budou v našem „českém“ prostředí účinné a efektní metody správy daní aplikované v zahraničních daňových systémech.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up