Slevy na dani na zaměstnance se zdravotním postižením

Schaffer News

Podle zákona o daních z příjmů mají právnické a fyzické osoby, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, nárok uplatnit si slevu na dani ve výši 18 000 Kč za každého zdravotně postiženého zaměstnance s výjimkou zaměstnanců s těžším zdravotním postižením, za něž činí sleva na dani částku 60 000 Kč. Je nezbytné ještě doplnit, že pro výpočet zmíněné slevy se použije roční přepočtený počet zaměstnanců se zdravotným postižením.

Otázkou ale zůstává, koho lze považovat jako osobu zdravotně postiženou? Definici tohoto termínu však v zákoně o daních z příjmů nenajdete a pro jeho objasnění je nezbytné se podívat do zákona o zaměstnanosti.

Dle současné právní úpravy zmíněného zákona je osoba se zdravotním postižením rozdělována do tří kategorií. První kategorii představují fyzické osoby s invaliditou třetího stupně (osoby s těžším zdravotním postižením), tedy ty, na které si můžete uplatnit slevu na dani v částce 60 000 Kč. Do druhé kategorie jsou řazeny osoby s prvním a druhým stupněm invalidity. Poslední kategorii tvoří osoby zdravotně znevýhodněné. Za osobu zdravotně znevýhodněnou lze pak považovat člověka, který je schopen vykonávat soustavné zaměstnání či samostatnou výdělečnou činnost, ale jeho schopnost je vlivem dlouhodobě (tzn. více než 1 rok) nepříznivého zdravotního stavu podstatně omezena.  Jedná se tedy o osoby, jejichž pracovní schopnost je omezena tělesně, smyslově nebo duševně. Možnost využít slevu na dani ve výši 18 000 Kč platí v případě zaměstnávání osob uvedených v druhé a třetí kategorii zákona o zaměstnanosti.

Zaměstnávat osoby zdravotně postižené s sebou přináší bezesporu mnoho specifik. Stát se snaží celou řadou způsobů zaměstnavatele motivovat ve vytváření pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením a jedním ze způsobů je i právě popsaná sleva na dani.