AirBNB a EET – voda a oheň?

14. 12. 2016

Jak si jistě náš čtenář nemohl z přečetných zpráv v médiích nepovšimnout, uvedení EET do praxe se nezadržitelně a (pro mnohé naneštěstí) neodvolatelně blíží. Použitelných informací (odhlédněme nyní od tendenčních politických výlevů z obou táborů znepřátelených stran horlivých zastánců a odpůrců výše zmíněného jablka sváru) v podobě od drobných, telegraficky krátkých zpráv až po zvláštní vydání renomovaných tiskovin bylo publikováno nemálo a většina z nich se věnovala povinnostem těch, jichž se týká hned první vlna povinnosti evidovat tržby, tj. podnikatelům v oblastech pohostinství a ubytovacích služeb.

Zastavme se dnes u oné druhé položky s otázkou, copak vlastně do sebe zahrnuje pojem „ubytování“? Podle definice na oficiálním portálu Finanční správy se jedná o „většinou krátkodobé ubytování, hotely, kempy, penziony, tábořiště, ubytovny…“ – ty tři tečky tam opravdu jsou. Znamená to snad, že v sobě obsahují i dnes velmi rychle se rozvíjející a stále populárnější ubytování známé pod názvem AirBNB? Těm z Vás, kterých se to týká a kteří se v důsledku toho snažili nalézt nějaké relevantní informace, možná neunikl rozhovor s partnerkou naší kanceláře, Ing. Zuzanou Hrubou, publikovaný počátkem měsíce na serveru Novinky. cz. Vzhledem k jeho poněkud zkrácené verzi bychom rádi informace znovu shrnuli a doplnili.

A začněme rovnou tím, co Vás zajímá nejvíce – splňuje AirBNB rozhodná kritéria pro povinnost k EET? Pro odpověď jsou klíčové totiž, nutno dodat že poněkud zjednodušeně, následující otázky:

  1. Jsou v průběhu pobytu poskytovány i další služby?
  2. Je mezi zákazníkem a ubytovatelem uzavřena nájemní smlouva?
  3. Probíhá platba za ubytování v hotovosti, kartou, nebo přes internetový platební portál?

Zastavme se na chvilku u každé odpovědi a prozkoumejme téma poněkud podrobněji, než však začneme, dovolujeme si přidat malé upozornění – ač ctíme pravidlo, že nechceme naše klienty zahlcovat paragrafy, v následujícím textu se přeci jen tu a tam nějaké objeví. Jedná se ovšem spíše o referenční body pro ty, kteří se danou problematikou zabývají aktivněji.

Nuže tedy k věci – jak jistě majitelé nemovitostí vědí, u fyzických osob podléhá zdanění příjmů z jejich pronájmu paragrafu 9 zákona o dani z příjmu (pro doplnění se, stejně jako u jiných příjmů, jedná o 15%-ní daň z příjmů snížených o výdaje s pronájmem spojenými). Důležité ovšem je, že se musí jednat o tzv. „holý“ pronájem, tj. bez doplňkových služeb a příslušenství. Jinými slovy úklid po klientech, občerstvení a i např. ručník v koupelně jsou vnímány jako průvodní projevy poskytované služby – není totiž zcela obvyklé, abyste svým nájemníkům myli kuchyň, připravovali jim snídaně a prali jejich ložní prádlo. Ubytování v systému AirBNB se v tomto směru více tedy blíží ubytování hotelovému spíše než pronájmu bytu, a jako takové spadá pod §7 zákona o daních z příjmů (příjmy z podnikání) na který se povinnost evidovat tržby vztahuje.  

Podobně je tomu i s odpovědí na druhou otázku – v případě AirBNB je zcela neobvyklé, aby docházelo k podpisu nájemní smlouvy (jedním z typických znaků služeb „krátkodobého pronájmu“ je absence písemné nájemní smlouvy; typickou ukázkou budiž přenocování v hotelu, kdy host sice vstupuje do smluvního vztahu, ve kterém se ovšem zavazuje k dodržování ubytovacího řádu a přistupuje na konkrétní podmínky ubytování) – celý systém AirBNB je totiž nastaven na základě komunikace mezi majitelem/pronajímatelem bytu a nájemcem přes webové rozhraní společnosti AirBNB. Potud tedy celá situace nevypadá pro ty, kdož v dané oblasti podnikají, příliš růžově.

Nezbývá tedy než „doufat“, že třetí bod, který nám zbývá ke zkoumání, snad dává jistou naději… Na tomto místě se nepokrytě autor tohoto textu přiznává, že v zájmu stupňování napětí svého textu záměrně posuzuje aspekt platby jako poslední, ačkoli by měl být pojednáván na prvním místě v pořadí, neboť se jedná o prvotní kritérium hodnocení toho, nač se povinnost evidovat tržby vztahuje. Náš oblíbený zdroj, web etrzby.cz, v tomto smyslu říká, že “evidovanou tržbou je platba, která

  1. splňuje formální náležitosti, tzn. je uskutečněna v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem (§ 5 ZoET), a která zároveň
  2. zakládá rozhodný příjem (§ 6 ZoET).

Přičemž „obě podmínky musí být splněny současně“. Bod 2 je podle všeho splněn – tato velmi krkolomná formulace (při níž zůstává stát rozum nejen člověku v jazyce zákona nezběhlém) docela dobře pokrývá námi výše zodpovězené dvě otázky. Ale splňuje ubytování přes AirBNB „formální náležitosti“ platby „hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem“? Všemožné výklady od oficiálních přes hospodské až po téměř myticky pohádkové se v zásadě shodují v tom, že u plateb provedených „převodem z účtu na účet nebo v případě inkasa, nejsou formální znaky evidované tržby naplněny“ (zdrojem je opět nám velmi milený webový portál finanční správy).    

Závěr je tedy zřejmý: pokud poskytujete ubytování skrze AirBNB, tržby v rámci EET evidovat nemusíte…; Neměli bychom ovšem v tomto místě opomenout situace, kdy se Vámi poskytovaná služba setká s tak eklatantním úspěchem, že se ubytovaný výletník rozhodne zůstat o pár dní déle a uhradit takto prodloužený pobyt hotově či kartou - na tuto platbu se samozřejmě EET vztahuje. Možnosti řešení a východisek v těchto případech však ponecháváme na laskavém čtenáři...”

To že se tedy na AirBNB povinnost evidovat tržby nevztahuje, ovšem neznamená, že se takové tržby nemusí evidovat vůbec - Vaše výdělky plynoucí z tohoto způsobu podnikání jsou pochopitelně předmětem daně z příjmů. Této skutečnosti si jsou však jistě všichni pronajímatelé vědomi a všechny tyto příjmy poctivě přiznávají a následně i zdaňují. Všichni si přeci přejeme, aby došlo „k narovnání podnikatelského prostředí“ v České republice co nejdříve.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up