Spotřebitelské soutěže v roce 2017

27. 4. 2017

Nová právní úprava zákona o hazardních hrách od roku 2017 umožnila, že dříve zakázané spotřebitelské soutěže je nyní možné při splnění zákonných podmínek pořádat. Nový zákon o hazardních hrách ale sám úpravu spotřebitelských soutěží přímo neobsahuje.  

Spotřebitelské soutěže jsou upraveny zákonem na ochranu spotřebitele. Spotřebitelskou soutěží se dle tohoto zákona rozumí „soutěž, anketa nebo jiná akce o ceny pořádaná pro spotřebitele v přímé souvislosti s propagací, nabídkou nebo prodejem výrobku či služby prodávajícího, při níž se prodávající či jím pověřená osoba zavazuje vyplatit účastníkům určeným náhodným výběrem peněžité či nepeněžité ceny a při kterých je podmínkou účasti zakoupení určitého výrobku či služby a doložení tohoto nákupu prodávajícímu nebo uzavření smluvního vztahu s prodávajícím výrobku, nebo služby či účast spotřebitele na marketingové akci prodávajícího, a to i nepřímo prostřednictvím jiné osoby“. Pořádání spotřebitelské soutěže je považováno za obchodní praktiku vůči spotřebiteli a nesmí být nekalou, klamavou nebo agresivní obchodní praktikou. Posouzení těchto praktik bude prováděno Českou obchodní inspekcí pod sankcí nemalých pokut. 

Nekalou obchodní praktikou – a tedy zakázanou – je pak taková, která je v rozporu s požadavky odborné péče a podstatně narušuje nebo je způsobilá podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele. Zakázané jsou také agresivní praktiky – obecně ty, které výrazně zhoršují nebo mohou výrazně zhoršit svobodu volby nebo chování spotřebitele ve vztahu k výrobku nebo službě, a to obtěžováním nebo nepatřičným ovlivňováním, čímž způsobí nebo mohou způsobit, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil. Zákon o ochraně spotřebitele tedy především zdůrazňuje, že u spotřebitelských nesmí dojít k nežádoucímu ovlivňování spotřebitelů, aby si zakoupili určité zboží nebo službu. Posouzení, zda některá spotřebitelská soutěž a její pravidla neporušují zákon o ochraně spotřebitele, je vždy věcí individuálního posouzení. 

Spotřebitelské soutěže zároveň nesmí naplňovat znaky hazardní hry nebo sázky, tak jak je definuje zákon o hazardních hrách – hazardní hry totiž mohou provozovat pouze subjekty, kterým bylo Ministerstvem financí uděleno potřebné povolení. Naopak spotřebitelské soutěže jinak povolení nevyžadují. 

Za předpokladu, že spotřebitelská soutěž nebude naplňovat definici hazardní hry, nebude shledána nekalou, klamavou či agresivní obchodní praktikou, pak ji bude možné provozovat bez zákonných omezení. Nový zákon o hazardních hrách je také doprovázen zákonem o dani z hazardních her.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up