Finanční správa zvyšuje limit pro výjimky z EET

Novinky

Finanční správa aktualizovala metodiku elektronické evidence tržeb (dále jen EET) pro veřejně prospěšné poplatníky (dále rovněž neziskové organizace či subjekty). Hlavní změnou je zvýšení limitu pro uplatnění výjimky z povinnosti evidovat tržby pro vedlejší podnikatelskou činnost těchto subjektů.

Neziskové organizace, jako jsou například vesnické spolky, obecně prospěšné společnosti či nadace, evidují pouze příjmy z vedlejší podnikatelské činnosti, kterou vyvíjí za účelem podpory své hlavní nepodnikatelské činnosti, a to jen tehdy, přesáhnou-li jejich tržby 300 tisíc korun ročně nebo 5 % celkových příjmů.

Finanční správa, za drobné podnikatelské činnosti považujeme takové, které nejsou významné a nemají potenciál konkurovat podnikatelským subjektům. Do limitu jsou zahrnuty výhradně tržby z podnikatelské činnosti uhrazené v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou nebo jinými obdobnými způsoby. Tržby hrazené převodem z účtu na účet se do limitu nepočítají.

Neziskové subjekty neevidují příjmy z hlavní nepodnikatelské činnosti, tzn. například členské příspěvky, dary, dotace či výnosy z veřejných sbírek. Pokud neziskový subjekt uspořádá akci, například výroční ples, hody, oslavy státních svátků, výročí založení obce, ze které inkasuje příjmy (vstupné, prodej zboží a služeb) a tato akce souvisí s posláním neziskového subjektu a není vykonávána soustavně, pak ani případný zisk z dané akce není tržbou z podnikání a není povinnost ho evidovat.

Dle náměstkyně ministra financí Aleny Schillerové se tak EET neziskových organizací v drtivé většině vůbec netýká.