Vyšší daňového zvýhodnění na vyživované děti

Novinky

Novela zákona o daních z příjmů přináší další zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti.  Daňové zvýhodnění bude zvýšeno na druhé, třetí a každé další dítě. Za první dítě si může poplatník z roční daňové povinnosti odečíst (stejně jako za rok 2016) částku 13 404 Kč, za druhého potomka pak 19 404 Kč a za třetí a každé další dítě 24 204 Kč. 

Uvedená zvýšení budou platná již v průběhu roku 2017. Za první měsíce roku 2017, tj. před datem účinnosti novely zákona, bude možné částky uplatnit v daňovém přiznání za rok 2017, popřípadě v rámci ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, o jehož provedení mohou zaměstnanci svého zaměstnavatele požádat do 15. 2. 2018.