Pravidla pro agenturní zaměstnávání budou přísnější

23. 6. 2017

Na podpis prezidenta čeká návrh zákona, jímž se mění zákon o zaměstnanosti a další související zákony, a to zejména zákoník práce či zákon o inspekci práce.

Výše uvedená novela zákona o zaměstnanosti a dalších předpisů si klade za cíl zpřísnit podmínky agenturního zaměstnávání a zároveň postihnout subjekty, které se snaží právní úpravu v oblasti zprostředkování zaměstnávání obcházet. Pokud se tedy někdo bude pokoušet zastírat zprostředkování zaměstnávání například prostřednictvím jiného právního institutu, aby tak nemusel dodržovat pravidla stanovená pro agenturní zaměstnávání, budou mu hrozit poměrně vysoké finanční sankce.

Další zásadní změnou je pak mimo jiné povinnost agentury práce složit při žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání kauci ve výši 500.000,- Kč.

Za zmínku rovněž stojí i ztížení podmínek odpovědného zástupce, kdy nově funkci odpovědného zástupce bude možné vykonávat pouze v pracovním poměru s pracovní dobou sjednanou v rozsahu nejméně 20 hodin týdně, přičemž splnění této podmínky se nebude vyžadovat pouze u fyzických osob, které jsou současně statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu této právnické osoby

Návrh zákona také zpřesňuje a doplňuje ustanovení zákoníku práce ohledně zákazu diskriminace.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up