Průlomové rozhodnutí Ústavního soudu: pojišťovny musí hradit i rozdíl ceny automobilu před a po nehodě

1. 8. 2017

Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 795/16 ze dne 27. dubna 2017

Ústavní soud ve svém nálezu definoval, co vše se rozumí pod pojmem „skutečná škoda“ a na co mají poškození nárok.

Poškozená se dožadovala náhrady za škodu způsobenou na jejím automobilu při dopravní nehodě. Jelikož způsobená škoda byla kryta pojištěním řidiče, který nehodu zapříčinil, dostala poškozená odškodnění od jeho pojišťovny.

Poškozená se však s výší náhrady nespokojila a podala na pojišťovnu žalobu. Požadovala přitom, aby soud určil, že pojišťovna je povinna jí nahradit i škodu spočívající v rozdílu ceny automobilu před a po nehodě. Dle oprávněné se totiž tržní hodnota automobilu v důsledku nehody snížila (havarované vozy mají obecně nižší cenu než vozy nehavarované), a proto spravedlivá náhrada skutečné škody musí zahrnovat i propad hodnoty automobilu.

Dle předchozího občanského zákoníku, který byl na danou věc použitelný, měla pojišťovna povinnost nahradit poškozené tzv. „skutečnou škodu“[1]. Ústřední otázkou v soudním sporu tudíž bylo, co vše ještě spadá pod pojem „skutečná škoda“. Obecné soudy dospěly k závěru, že „skutečná škoda“ rozdíl v ceně vozu před a po nehodě nezahrnuje a žalobu poškozené zamítly.

Oprávněná se proto obrátila na Ústavní soud. Na rozdíl od obecných soudů zvolil Ústavní soud široký výklad pojmu „skutečná škoda“ a rozhodl ve prospěch poškozené.

Pokud havarované vozidlo má po nehodě (a opravě) nižší tržní cenu, nežli mělo před havárií, je dle Ústavního soudu pojišťovna povinna nahradit poškozené i tento rozdíl v ceně vozidla. „Skutečná škoda“ tedy podle Ústavního soudu zahrnuje i rozdíl v tržní hodnotě vozidla před a po nehodě (a opravě).

Vyslovený právní názor Ústavního soudu se uplatní i za účinnosti nového občanského zákoníku[2]. V případě poškození automobilu v důsledku autonehody proto máte právo na to, aby Vám škůdce (nebo jeho pojišťovna) uhradil nejen cenu opravy vozidla v plné výši, ale i rozdíl v tržní ceně vozu před a po autonehodě.

 


[1] Srov. § 442 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Srov. § 2952 a § 2969 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up