Zveřejnění účetní závěrky

Novinky

Jednou z posledních povinností obchodních společností v souvislosti s účetní závěrkou roku 2016 je její zveřejnění. Týká se to všech společností, tedy těch, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem  i korporací, které tuto povinnost nemají.

Termín zveřejnění je daný zákonem o účetnictví, a to do 12 měsíců od  rozvahového dne, tedy prakticky u většiny společností do 31. 12. 2017.

Rozsah zveřejnění je dán rovněž zákonem a u jednotlivých společností se liší podle jejich velikosti. Velké společnosti např. zveřejňují výroční zprávu, jejíž součástí je rozvaha a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, příloha k účetní závěrce, cash flow a přehled o změnách vlastního kapitálu. Kromě těchto údajů by měla velká společnost zveřejňovat zprávu o vztazích a rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku.

Malé a mikro společnosti mohou zveřejnit rozvahu pouze ve zkráceném rozsahu, dále pak přílohu k účetní závěrce, zprávu o vztazích a rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku. Hodnoty, které rozděluji společnosti do kategorií velká, střední, malá nebo mikro, určuje zákon o účetnictví.