Zavedení pojmu „mezera krytí“ v insolvenčním zákonu

21. 8. 2017

Poslední novela insolvenčního zákona zavádí nový pojem „mezera krytí“, se kterým úzce souvisí položky ve výkazu stavu likvidity. V našem článku se dočtete o tom, co mezera krytí znamená pro insolvenční řízení a o detailech výkazu stavu likvidity.

Červencová novela insolvenčního zákona doplnila pojetí úpadku podnikatele vedoucího účetnictví ve formě platební neschopnosti zavedením institutu tzv. mezery krytí.

Nově je stanovena domněnka, že dlužník, který je podnikatelem a vede účetnictví, je schopen plnit své peněžité závazky (není tedy v platební neschopnosti), jestliže rozdíl mezi výší jeho splatných peněžitých závazků a výší jeho disponibilních prostředků (tzv. „mezera krytí“) stanovený ve výkazu stavu likvidity představuje méně než desetinu výše jeho splatných peněžitých závazků, anebo pokud výhled vývoje likvidity osvědčuje, že mezera krytí klesne v období, na které se výhled vývoje likvidity sestavuje, pod jednu desetinu výše jeho splatných peněžitých závazků.

Výkaz stavu likvidity anebo výhled vývoje likvidity musí být sestavené v souladu s požadavky, které stanoví prováděcí právní předpis, 1/ auditorem, 2/ znalcem nebo 3/ osobou, která se zabývá ekonomickým poradenstvím v oblasti insolvencí a restrukturalizací a splňuje stanovené požadavky.

Pokud má tedy dlužník dostatek prostředků k zaplacení téměř celé výše závazků a jeho platební neschopnost je jen dočasná, platí domněnka, že dlužník je schopen své závazky plnit. Protože se jedná o domněnku, je samozřejmě možné, že v některých případech bude vyvrácena a podnikatel přesto bude v úpadku.

Po zavedení pojmu mezery krytí byla Ministerstvem spravedlnosti vydána vyhláška o platební neschopnosti podnikatele, která stanoví detaily výkazu stavu likvidity.

Výkaz stavu likvidity a výhled vývoje likvidity se sestavuje podle údajů a podkladů poskytnutých dlužníkem a pouze v případě, že zpracovatel výkazu má přístup k úplným podkladům, kterých je třeba k jeho sestavení, zejména ke všem účetním knihám, účetním dokladům a ostatním účetním záznamům dlužníka a též k veškerým písemnostem dlužníka vztahujícím se k jeho podnikání.

Výkaz stavu likvidity se bude sestavovat k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, v němž bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníka (dále jen "datum posouzení likvidity")..

Výhled vývoje likvidity představuje krátkodobý plán vývoje oběžných aktiv, krátkodobých závazků a peněžních toků dlužníka. Jeho účelem je posouzení schopnosti dlužníka splnit jeho splatné závazky v období, na které se výhled vývoje likvidity sestavuje a sestavuje se na období 8 týdnů od data posouzení likvidity, a to jako týdenní přehled pro toto období s možným prodloužením o další 4 týdny.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up