Nový přístup správce daně k uplatňování osvobození od DPH u služeb spojených s dovozem a vývozem zboží

23. 2. 2018

Mezi základní principy daně z přidané hodnoty bez pochyby patří zásada neutrality této daně a mezi základní svobody trhu v rámci Evropské unie se jednoznačně řadí volný pohyb zboží. V případě, kdy je zboží dodáváno mimo území Evropského společenství, jedná se z pohledu daně z přidané hodnoty o vývoz zboží a naopak, zboží pořizované ze zemí mimo Evropského společenství, je zbožím dováženým.

Generální finanční ředitelství vydalo v lednu letošního roku Informaci týkající služeb spojených s dovozem a vývozem zboží a podmínek, za jakých je možné u těchto služeb uplatnit osvobození od daně z přidané hodnoty. Finanční správa tak aplikovala závěry rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci C-288/16 L. Č.

Soudní dvůr Evropské unie se zabýval situací, v praxi naprosto běžně rozšířenou, kdy vývozce zboží (subjekt A) si smluvně najme společnost (subjekt B) k zajištění přepravy. Společnost B uskuteční přepravu zboží prostřednictvím dalšího dodavatele (subjekt C). Existoval zde tedy smluvní vztah na přepravu zboží mezi subjekty A a B a smluvní vztah mezi subjektem B a C. Na základě popsaného obchodního schématu Soudní dvůr Evropské unie došel k závěru, že služby poskytnuté společností C byly sice poskytnuty k realizaci vývozu, nicméně nebyly poskytnuty přímo příjemci nebo vývozci tohoto zboží, a proto podmínka přímé vazby není naplněna, a tedy nelze uplatnit osvobození od DPH.

V čem je tedy vydané stanovisko významné a odkdy bude účinné? Stanovisko mění dosavadní výklad platné daňové legislativy o druhou podmínku, kterou je potřeba pro osvobození služeb spojených s dovozem a vývozem vzít v úvahu. K přímé vazbě tedy nestačí pouze to, aby služba přispěla k realizaci vývozu a dovozu zboží. Nově přidanou podmínkou je skutečnost, zda mezi poskytovatelem služeb a vývozcem/dovozcem/příjemcem zboží nebo odesílatelem existuje přímý smluvní vztah. Na základě tohoto smluvního vztahu lze říci, že se skutečně jedná o službu přímo vázanou na dovoz či vývoz zboží a která je od daně z přidané hodnoty osvobozena. Finanční správa se dle nového výkladu bude řídit s účinností od 1. 3. 2018.

Podmínka způsobu vazby však neplatí a platit nebude pro služby spojené s dovozem, pokud byla tato služba zahrnuta do základu daně při dovozu.

Pro úplnost je potřeba ještě zmínit, že popisované osvobození služeb se samozřejmě netýká těch služeb, které jsou osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up