Místo EET speciální účtenka od ministerstva

Novinky

Ministerstvo financí připravilo novelu zákona o evidenci tržeb, kde chce zavést výjimku pro podnikatele s nízkými příjmy, kteří nejsou plátci DPH, nemají více jak jednoho zaměstnance, a jejich příjmy z tržeb nepřesahují za posledních 12 měsíců 200 000 Kč.

Podnikatelé sice dostanou výjimku z EET, ale k evidenci budou využívat papírové účtenky od ministerstva financí. Účtenky budou posílat měsíčně finanční správě.

Novela zákona o evidenci tržeb obsahuje také změnu v DPH. Ministerstvo má v plánu přesunout některé služby z 15% sazby do 10%. Jedná se ku příkladu o úklidové práce, stravovací a domácí pečovatelské služby, vodné a stočné a prodej řezaných květin.