Použití tajně pořízené nahrávky soudce v řízení o vyloučení soudce z důvodu podjatosti

5. 9. 2018

Ústavní soud se ve svém nedávném nálezu sp. zn. III. ÚS 4071/17, ze dne 31.07.2018, zabýval otázkou přípustnosti použití audio nahrávky soudkyně, jako důkazu v řízení o vyloučení soudkyně z důvodu její podjatosti v probíhajícím trestním řízení, která byla získána nelegálním způsobem. Zvukový záznam byl pořízen tajně při neveřejné poradě soudního senátu, jemuž soudkyně předsedala, a vyvolal vlnu pozdvižení nejen odborné, ale i laické veřejnosti, neboť se soudkyně vyjadřovala značně vulgárně směrem k advokátům, účastníků řízení a pochvalovala si stav justice za minulého režimu.

Zcela nepřípustné vyjadřování soudkyně zachycené nahrávkou, kdy sprosté nadávky jako „kráva“ a „blb“ nebyly ojedinělé, nepředstavovalo přímý komentář k projednávané věci. Přesto byl jednou z dehonestovaných osob i obhájce stěžovatele, který se v projednávané záležitosti podjatosti soudkyně dovolával. Způsob jakým se soudkyně vyjadřovala a signál, který tím veřejnosti dala, tak přiměl Ústavní soud k učinění závěru, že by obecné soudy měly všeobecně pečlivě zvažovat, jestli je použití takového důkazu důležitější než ochrana nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí. Ústavní soud stížnosti vyhověl a připustil tajně pořízenou nahrávku jako důkaz s tím, že jeho provedení nesmí s přihlédnutím ke všem okolnostem překračovat nepřijatelnou míru zásahu do základního práva na ochranu soukromí.

Lze uzavřít, že jednání, kterého se soudkyně dopustila, je neetické a pošlapává úctu veřejnosti k soudům a soudcům a důvěru v českou justici jako takovou. Předmětný nález je však zcela zásadní také z toho důvodu, že vytvořil další z řady výjimek, kdy lze neoprávněně získaný důkazní prostředek použít v soudním řízení. Otevřel tak prostor do budoucna, kdy připuštění obdobných důkazů bude možné, pokud práva, která budou jejich provedením ochráněna, převyšují zájem nad ochranou práv jiných osob.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up