Jak na poukazy a poukázky v roce 2019?

7. 11. 2018

Navrhovaná novela zákona o DPH transponuje změny směrnice Rady EU 2016/1065, která vstoupí v platnost v lednu 2019 a stanoví mimo jiné nová harmonizovaná pravidla pro uplatňování daně z přidané hodnoty na různé typy poukazů. Do současné doby tato oblast nebyla ve směrnici o dani z přidané hodnoty specificky upravena.

Novela vymezuje definici poukazu, a to se záměrem zajistit odlišení poukazu od platebních prostředků. Základní podmínkou pro naplnění definice poukazu je povinnost přijetí dané poukázky jako úplatu nebo část úplaty za dodání zboží nebo poskytnutí služby. Nová pravidla se tak např. nebudou vztahovat na slevové kupóny, které opravňují jejich držitele k získání slevy z ceny nákupu, avšak neposkytují právo takové zboží nebo takovou službu obdržet, a nejsou tudíž pro účely daně z přidané hodnoty poukazem.

Dle nové úpravy budou v zákoně poukazy rozdělované do dvou skupin dle jejich vlastností: a to na poukazy jednoúčelové a poukazy víceúčelové.

U jednoúčelových poukazů, jak z jejich názvu již vyplývá, je už při jejich nákupu účel plnění dostatečně zřejmý. U tohoto typu poukazů nastává zdanitelné plnění již v okamžiku jejich převodu. Znamená to, že pokud osoba povinná k dani převádí vlastním jménem jednoúčelový poukaz, uplatní na tento převod daň z přidané hodnoty stejným způsobem, jako kdyby sama dodala zboží nebo poskytla službu, na něž se poukaz vztahuje. Tato povinnost se vztahuje jak na emitenta jednoúčelového poukazu (osobu, která poukaz vydá, tj. převede prvnímu nabyvateli), tak na následné distributory.

Při čerpání poukazu bude režim DPH záviset na tom, zda skutečným poskytovatelem zboží nebo služby je tatáž osoba, která poukaz vydala. V případě, že se bude jednat o tutéž osobu, čerpání jednoúčelového poukazu nebude dále podléhat dani z přidané hodnoty. Odlišná situace nastane, jestliže konečný poskytovatel zboží nebo služby je odlišný od vydavatele poukázky. Pro tyto případy se zavádí právní fikce, která stanoví, že předání zboží nebo poskytnutí služby výměnou za poukaz se z hlediska daně z přidané hodnoty považuje za poskytnutí plnění emitentovi poukazu.

U víceúčelových poukazů nelze při jejich pořízení dostatečně přesně stanovit účel plnění. Může se jednat o poukaz na pořízení jak služeb, tak zboží. Nebo o poukaz na zboží či služby podléhající různým sazbám daně. Zdanění víceúčelového poukazu je tedy posunuto až do okamžiku jeho využití, tedy k datu skutečného dodání zboží nebo poskytnutí služby. Na rozdíl od pravidel, která platí pro jednoúčelové poukazy, se za uskutečněná plnění nepovažují jeho převody.

V praxi se vyskytují různé situace použití poukazů za dodání zboží nebo poskytnutí služeb. Doporučujeme ověřit, zda Vámi uplatňovaný režim je v souladu s chystanými změnami.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up