Uznávání veřejných listin mezi státy EU se brzy výrazně zjednoduší

22. 11. 2018

Již dne 16.02.2019 nabude účinnosti nařízení EU, které zruší u některých veřejných listin, vydaných v jiném členském státě EU, požadavek vyššího ověření jejich pravosti, zejména tzv. apostilace.

Jedná se o listiny týkající se osobního stavu, jako např. listiny potvrzující narození, úmrtí, uzavření manželství, rozvod, rodičovství, bydliště, státní příslušnost, neexistenci záznamu v rejstříku trestů apod.

Napříště tedy nebude nutné, aby tyto veřejné listiny byly opatřovány apostilou, kterou např. v ČR vydává pouze ministerstvo spravedlnosti, popř. zahraničí, ale pro jejich předložení v jiném členském státě EU postačí veřejné ověření, které lze v ČR získat např. na Czechpointu.

Další zjednodušení, které nařízení přináší, se týká překladů těchto veřejných listin. Nařízení zavádí tzv. vícejazyčný standardní formulář pro určité veřejné listiny. Vzor tohoto formuláře ve všech úředních jazycích EU tvoří přílohu nařízení.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz