Nová právní úprava ochranných známek po téměř 15 letech

23. 5. 2019

Novelou, která je účinná od 1.1.2019, došlo ke změně české právní úpravy v oblasti ochranných známek. Zákonodárce tím reflektoval evropskou směrnici.

Mezi nejvýznamnější změny v oblasti ochranných známek patří zejména tyto:

  • ochrannou známkou může být i jakékoliv označení, které není způsobilé grafického znázornění (tj. ochranná známka pohybová, zvuková či multimediální),
  • rozšíření druhů ochranných známek (např. prostorová, poziční, se vzorem, aj.),
  • posuzování důvodů, které vedou k zamítnutí zápisu ochranné známky do rejstříku je nově v dispozici vlastníků jednotlivých ochranných známek, kteří musí vznést proti zápisu ochranné známky námitku, a to ve lhůtě 3 měsíců ode dne zveřejnění přihlášky k registraci ochranné známky (dříve byla povinnost ke kontrole shodnosti na straně Úřadu průmyslového vlastnictví), a
  • zavedení tzv. certifikační ochranné známky. Důvodem pro zavedení certifikační ochranné známky je garance určitých vlastností zboží a služby (neslouží k rozlišení výrobku nebo služby).

Novela přinesla významné změny v oblasti právní úpravy ochranných známek. Jednak rozšiřuje škálu druhů ochranných známek, které mohou být registrovány a reflektuje tak potřeby dnešního trhu, zároveň však klade důraz na obezřetnost a vlastní přezkum vlastníků ochranných známek, a to v pravidelných intervalech s přihlédnutím k zákonné lhůtě k podání námitek proti zápisu ochranné známky. S ohledem na tuto poměrně zásadní změnu doporučujeme našim klientům, aby stránky ÚPV pravidelně kontrolovali – alespoň 1x za 2 měsíce – a předešli tak tomu, že 3měsíční lhůta pro podání námitek proti zápisu „kolizní“ ochranné známky marně uplyne.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz