Varování před používáním vzorů smluv z internetu a podomácku sepsaných smluv

23. 5. 2019

Při sepisování smluv pro své klienty vychází řada advokátů ze svých vlastních vzorů, které vyvinuli a zdokonalili během své dlouholeté praxe. I proto se vyplatí investovat peníze a čas a svěřit vypracování vašich soukromých či obchodních smluv advokátovi, namísto nákupu nebo stažení vzoru z internetu nebo dokonce sepsání smlouvy vlastními silami.

Existuje mnoho důvodů, proč je konzultace s advokátem dobrý nápad. Zaprvé se jednotlivé osoby a firmy liší ve svých prioritách, cílech a představách, které dohromady skládají jedinečný profil každého takového subjektu. Koncipientka z advokátní kanceláře Gillan & Veldhuizen Alex Townsend k tomu dodává: „Vzory smluv z internetu fungují podobně jako tzv. univerzální velikost ve světě módy, zatímco profesionálně sepsaná individuální smlouva je jako oblečení ušité na míru pro konkrétní příležitost“.  

V prvním případě není možné postihnout specifické potřeby dané firmy nebo osoby, což může vést k zahrnutí nerelevantních smluvních podmínek a především k vynechání důležitých ustanovení, které umožní vznik různých právních skulinek. V případě jakýchkoli pozdějších sporů mohou být následky katastrofální a také velmi nákladné. Používání vzorů z internetu lze proto považovat za špatnou praxi, protože vágní a nejednoznačně formulované standardní smlouvy mohou jen stěží chránit a prosazovat práva stran, kterým údajně slouží.

Alex Townsend dále poukazuje na fakt, že lidé bez právního vzdělání si nejsou vždy plně vědomi svých zákonných práv a povinnosti a zpravidla se neorientují v zákonech ani souvisejících změnách a nuancích, které platí pro konkrétní legislativu a předpisy. Tyto změny se mohou týkat i smluvních vzorů dostupných online, které mohou, ale také nemusejí být důsledně aktualizovány v souladu s novelami příslušných předpisů.

Například smlouva zahrnující úvěrovou transakci musí splňovat platná ustanovení úvěrového zákona (včetně souvisejících předpisů). Konzultace s právníkem zběhlým v obchodním právu a s dostatkem zkušeností v sepisování smluv může ušetřit náklady na potenciální spory, které mohou nastat v důsledku nepochopení práva a jeho požadavků.

Smlouvy zkrátka představují důležité dokumenty, které upravují vztahy mezi stranami, a následky nesprávného sepsání a plnění mohou být velmi závažné. I když se služby advokáta mohou zdát drahé, takovéto odborné poradenství snižuje riziko vzniku nákladů na právní zastoupení v budoucnu.

Pro ilustraci – průměrná učebnice smluvního práva čítá více než 1000 stránek a přímo odkazuje na další tisíce stránek případového práva a relevantní legislativy. Ignorování skutečnosti, že smlouvy jakožto dokumenty s právními následky by měli zkontrolovat nebo rovnou sepsat profesionální právníci, by bylo potenciálně velmi nezodpovědné.

Alex Townsend radí: „Při přípravě smlouvy je rozumné a praktické vyhledat právní pomoc a investovat peníze i čas do jejího sepsání či kontroly advokátem, protože jedině tak zajistíte řádné zohlednění práv jednotlivých stran a také soulad s právními předpisy, to vše ve prospěch a na ochranu zúčastněných stran.“

Zdroj: https://www.gvinc.law.za/be-warned-a-warning-against-using-online-templates-and-diy-contracts/

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz