Daňové dopady při ukončení smlouvy o soukromém životním pojištění a následné uzavření smlouvy nové

18. 9. 2019

Již od roku 2001 mají poplatníci možnost odečíst si od základu daně hodnotu uhrazených příspěvků na soukromé životní pojištění. Poplatník si může uplatnit nezdanitelnou část základu daně při splnění podmínek, které jsou taxativně vyjmenovány v zákoně o dani z příjmů.

V případě, že dojde k předčasnému ukončení pojistné smlouvy, nárok na nezdanitelnou část základu daně zaniká a částky, o které byl v uplynulých 10 letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen, představuje pro poplatníka ostatní příjem, který je povinen zdanit ve zdaňovacím období, ve kterém k porušením podmínek došlo. To však neplatí v případě pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude přímo převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující taktéž podmínky dle zákona o dani z příjmů.

V praxi může nastat situace, kdy je pojišťovnou při předčasném ukončení pojistné smlouvy vyčísleno odkupné v nulové výši a poplatníkovi není sice pojišťovnou nic vyplaceno, ale současně nedochází ani k převodu peněz na nově vzniklou smlouvu. Druhou podmínku stanovenou zákonem o dani z příjmu pro uplatnění výjimky z dodanění uplatněných odpočtů, nelze tedy fakticky naplnit, neboť žádné odkupné poplatníkovi nenáleží.

K výše uvedenému tématu se vyjádřilo Generální finanční ředitelství v rámci posledního koordinačního výboru, kdy souhlasilo s názorem, že je-li patrná kontinuita bezprostředně navazující jinou smlouvou, poukazující na zřejmý úmysl poplatníka pokračovat plynule ve spoření, přičemž pojišťovna na žádost poplatníka o převedení odkupného na jiné soukromé životní pojištění vyčíslí odkupné ve výši nula s odvoláním na všeobecné pojistné podmínky k tomuto produktu a na pojistnou matematiku, postačuje dodržet ostatní podmínky a povinnost dodanit uplatněné pojistné v takovém případě nevzniká.

 

 

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up