Nové podmínky žádostí o investiční pobídky

25. 9. 2019
Nové podmínky žádostí o investiční pobídky

Dne 6.9.2019 nabyla účinnosti novela zákona č. 72/2000 Sb. o investičních pobídkách, jejíž cílem je soustředit veřejnou podporu investičních záměrů podnikatelů na projekty s vyšší přidanou hodnotou. Novela si klade za cíl zvýšit pružnost propojení systému investičních pobídek s aktuální hospodářskou situací. To bylo dosaženo převedením přesunutím podmínek dotace ze zákona do samostatného nařízení vlády. Nařízení vlády bylo schváleno 26. srpna 2019 a definuje mimo jiné například tzv. vyšší přidanou hodnotu.

Nejdůležitější změnou novely je nicméně změna schvalovacího procesu přiznání investiční pobídky, který započíná schválením odpovídající obce, ministerstva a konečně vlády. Vláda má pro přidělení konkrétní pobídky rozhodující slovo.

Při schvalování žádosti by měla brát především v potaz vyčíslení a zdůvodnění přínosu investiční akce pro region a stát, včetně vlivu na spotřebu energie a životní prostředí.

Definice investiční akce s vyšší přidanou hodnotou je následující:

  • alespoň 80 % zaměstnanců s místem výkonu práce v místě realizace investiční akce má

sjednánu hrubou mzdu nejméně ve výši průměrné měsíční hrubé mzdy v kraji, ve kterém se investiční akce realizuje; a

  • k předepsanému podílu zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním bude ještě požadována smlouva o spolupráci s výzkumnou organizací či vysokou školou a na tuto spolupráci bude žadatel muset vynaložit nejméně 1 % z hodnoty nákladů a současně s touto podmínkou musí splňovat alespoň 10% podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním s místem výkonu práce v místě realizace investiční akce; nebo
  • podíl výzkumných a vývojových pracovníků dosahuje na celkovém přepočteném počtu zaměstnanců nejméně 2 %; nebo
  • musí pořídit strojní zařízení pro výzkum a vývoj v hodnotě min. 10% celkové investice.

Další změnou je např. odstranění požadavku na tvorbu nových pracovních míst u výrobních podniků (místo původních 20).

V důsledku novely bude obtížné investiční pobídku získat. Oproti předchozímu stavu již nebudou pobídky poskytovány investorům, kteří splní jasně definovaná kritéria, ale součástí schvalovacího procesu bude i subjektivní prvek posuzování vládou.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up