Online finanční úřad do konce roku 2020

Novinky

V srpnu byla vládou schválena novela daňového řádu. Součástí této novely je legislativní ukotvení online finančního úřadu s cílem motivovat více poplatníků k využití elektronické komunikace s finančním úřadem. Systém bude podobný internetovému bankovnictví a jeho uživatelé by měli mít lepší přehled o svých daňových povinnostech. Přihlašování do portálu MoJe daně a autorizace podání bude probíhat přes využití eObčanky, přihlašovacích údajů do systému datových schránek či údajů přidělených finančním úřadem. Uživatelům, tzn. poplatníkům bude nabízena možnost předvyplnění daňového přiznání údaji, jimiž finanční úřad disponuje z předchozích daňových řízení, dále poskytne další informace o historii poplatníka a rozšíří se možnost podání daňových přiznání přes internet. Mělo by dojít k rozšíření již existující daňové informační schránky (DIS), kterou dnes využívá jen malá část poplatníků.

Poplatníci, kteří podají daňové přiznání elektronicky, by měli mít prodlouženou lhůtu pro podání daňového přiznání k daním z příjmů o jeden měsíc a také by jim měl být dříve vrácen přeplatek na dani. Touto novelou bude zrušena povinnost využívat elektronické formuláře pro poplatníky, kteří si zřídili datovou schránku dobrovolně. Spuštění první verze tohoto online finančního úřadu je naplánováno na říjen 2020.