Pomoc pro podnikatele za lamanšským kanálem

3. 6. 2020

Ve spolupráci s naší britskou partnerskou kanceláří Colman Coyle Vám přinášíme přehled, jak se s koronavirovou krizí vypořádává Spojené Království.

Základním právním předpisem, který britské vládě umožňuje přijímat opatření v boji s koronavirovou pandemií a jejími dopady, je koronavirový zákon 2020. Tento speciální zákon nabyl účinnosti dne 25. března 2020 a upřesňuje pravomoci orgánů veřejné moci a opatření britské vlády v době nouzového stavu.

Mezi hlavní opatření, která mají pomoci podnikatelům na britských ostrovech překlenout krizi, se řadí opatření v oblasti vyplácení nemocenské, přímé finanční pomoci, ochrany proti výpovědi z nájmu a daní.   

Změny režimu plateb nemocenské

Opatření zajišťuje, že nemocenská bude vyplácena státem již od prvního dne nemoci nebo izolace (karantény).

Někteří zaměstnavatelé, kteří již nemocenskou svým zaměstnancům vyplatili, mohou žádat stát o její zpětné proplacení.

Toto opatření se týká pouze zaměstnavatelů s méně než 250 zaměstnanci. Žádat mohou o proplacení nemocenské za první dva týdny nemoci a to v případě, že nemocenská byla vyplacena v souvislosti s covid 19. Doložení potvrzení o pracovní neschopnosti se nevyžaduje. Zaměstnavatelé mohou nicméně vyzvat zaměstnance k předložení potvrzení o izolaci vydané Národní zdravotní službou (NHS) nebo potvrzení od praktického lékaře. Potvrzení od NHS se procesuje online.

Finanční pomoc průmyslovým podnikům

Dalším opatřením byly změněny limity pro finanční vládní pomoc průmyslovým podnikům. Celková výše podpory je prozatím zastropována na 12.000m £. Výsledkem opatření nemá být nucené znárodňování soukromých podniků. Z tohoto důvodu je výslovně stanoveno, že stát nesmí převzít podíly v obchodní společnosti bez jejího souhlasu a každá dílčí pomoc nesmí přesáhnout £30m (£10m ve Skotsku), ledaže by k tomu dala souhlas Dolní sněmovna Spojeného království. Pojem „finanční pomoci“ je vymezen značně široce a může zahrnovat získání půjčky nebo vkladu do vlastního kapitálu společnosti, přímé půjčky, záruky, pojištění atd.

Omezení pro výpověď z komerčních nájmů

V případě prodlení s úhradou nájemného stát přijal opatření, jež má pomoci nájemcům komerčních prostor. Zakazuje se, aby pronajímatelé po nájemci soudně vymáhali vyklizení pronajímaných prostor z důvodu naplacení nájemného. Tento zákaz platí aktuálně do 30.06.2020 s tím, že může být prodloužen. Zákaz se uplatní i pro soudní řízení, která byla již zahájena, příp. byla dokonce rozhodnuta ve prospěch pronajímatelů.

Uvedené opatření však nezabránilo tomu, aby pronajímatelé posílali nájemníkům předžalobní výzvy k  úhradě dlužného nájemného nebo aby podali na nájemce návrh na zahájení insolvenčního řízení.

Dopad na úvěrové smlouvy pro podnikatele

Ostrovní vláda dosud nevydala žádný oficiální pokyn pro finanční instituce, jak by se měly zachovat ve vztahu k podnikatelským úvěrům. Bez ohledu na to však může mít dopad na úvěrové podmínky snížení úrokové míry, k němuž přistoupila britská národní banka (Bank of England). Úvěrový míra byla snížena na bezprecedentních 0,1%.

Zvláštní opatření týkající se vybraných podniků a odvětví

Maloobchodníkům a podnikatelům v oblasti volnočasových aktivit a v pohostinství bude odpuštěna daň z komerčních prostor za rok 2020-2021. Úleva platí pouze pro podnikatele, které využívají podnikatelské prostory (nemovitosti) s hodnotou nepřevyšující 500.000 £.

Britská vláda připravila i program přímých dotací. Výše dotace pro maloobchod, podnikatele v oblasti volnočasových aktivit a v pohostinství může činit až 10.000 £ nebo 25.000 £ - a to podle hodnoty komerčních prostor využívaných podnikatelem.

Speciální dotace jsou připraveny i pro malé podniky a OSVČ, které zaměstnávají nejvýše 9 lidí. Maximální výše dotace je v těchto případech 10.000 £.

 

Malé a střední podniky zaměstnávající mezi 10 a 249 pracovníky mohou požádat o příspěvek až do výše 100.000 £.

Dalším opatřením jsou speciální půjčky pro podnikatele, které vláda zajistila ve spolupráci s British Business Bank. Půjčky budou poskytovány na 6 let. Britská vláda zaplatí úroky za prvních 12 měsíců a rovněž se zaručí do výše 80% půjčky.

Daňové úlevy

V oblasti daní je podnikatelům umožněn odklad plateb DPH až do 30.06.2020. Odložení platby DPH platí pro všechny podnikatele bez ohledu na velikost a je automatické – není tedy třeba o něj žádat.

Podniky, které v důsledku koronavirové krize nemají prostředky pro úhradu daní, se mohou obrátit na britskou daňovou správu (HMRC) a požádat o sjednání dohody. Výsledkem může být dohoda “o čase placení”, čímž dojde k posunu placení daní a bude dočasně pozastaveno vymáhání splatných daní. Rovněž bude možné s daňovou správou domluvit individuální splátkový kalendář, jenž zohlední specifické možnosti daňového poplatníka - podnikatele. Další daňové úlevy budou poskytovány ve formě odpuštění pokut a úroků z prodlení.

Článek byl zpracován ve spolupráci s Oksanou Howard - partnerkou londýnské kanceláře Colman Coyle, se sídlem v Wells House, 80 Upper Street, Islington - London, více na www.colmancoyle.com nebo Oksana.Howard@colmancoyle.com.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz