Možnost odpočtu daňové ztráty po 1.7.2020

13. 8. 2020
Možnost odpočtu daňové ztráty po 1.7.2020

Dnem 1. 7. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony a zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s výskytem SARS-CoV-2. Součástí těchto změn je i novela zákona o dani z příjmů vztahující se k rozšíření možnosti uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně.

Přijatá změna zavádí možnost odečíst daňovou ztrátu zpětně ve 2 zdaňovacích obdobích bezprostředně předcházejících období, za které se podává daňové přiznání. Za tato 2 předcházející období je možné uplatnit daňovou ztrátu pouze do souhrnné výše 30 mil. Kč. Možnost odpočtu daňové ztráty v 5 zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících zůstává zachována v podstatě beze změny.

V případě, že se poplatník rozhodne využít možnost zpětného uplatnění ztráty, odečte tuto ztrátu formou dodatečného daňového přiznáním. Poprvé lze zpětně uplatnit ztrátu, která vznikla za zdaňovací období, končící od 30. června 2020 a později. Pro poplatníky s kalendářním rokem se tedy jedná o daňovou ztrátu stanovenou za rok 2020. Tu bude možné formou dodatečného přiznání odečíst od základu daně za rok 2019 a 2018.

V této souvislosti je také umožněno uplatnit tzv. „očekávanou“ daňovou ztrátu, tj. odečíst ztrátu ještě předtím, než bude vyměřena, a to ve výši vlastního odhadu. Pokud se následně skutečná výše nebude shodovat s odhadovanou dopředně uplatněnou výši ztráty, vznikne poplatníkovi buď povinnost (v případě vyšší očekávané ztráty oproti skutečnosti) nebo možnost (v případě nižší očekávané ztráty oproti skutečnosti) podat další dodatečné daňové přiznání a odečet ztráty korigovat.

Další novinkou je možnost vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty a tím zamezit automatickému prodloužení lhůty pro vyměření daně. Vzdání se práva je nutné uplatnit podáním oznámení správci daně spolu s podáním samotného přiznání. Vzdáním se práva se nevztahuje na odpočet v předcházejících období. V případě, že bude možné uplatnit celou výši ztráty v předcházejících dvou obdobích, bude pro poplatníka využití vzdání se tohoto práva jistě zajímavé.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up