Novela zákona o DPH – Quick fixes

Novinky

1.září 2020 nabyla účinnosti novela zákona o DPH implementující nová opatření směrnice Rady EU č. 2018/1910 a prováděcího nařízení č. 2018/1912 pro obchod se zbožím mezi členskými státy a fungování konsignačních, resp. call-off skladů. Jedná se o implementaci tzv. Quick fixes. Novela byla publikována dne 14. srpna 2020 ve Sbírce zákonů. Podrobně se lze o těchto opatřeních dozvědět v našich aktualitách z října loňského roku zde: