Brexit a přehled hlavních změn v uplatňování DPH od 1. ledna 2021

12. 2. 2021
Brexit a přehled hlavních změn v uplatňování DPH od 1. ledna 2021

K 31. 12 2020 skončilo přechodné období, kdy ve Spojeném království (Spojené království Velké Británie a Severního Irska) přestalo platit právo Evropské unie a z pohledu aplikace DPH se tak Spojené království od 1. ledna 2021 stává třetí zemí.

U přeshraničních obchodů se zbožím bude zboží podléhat celnímu dohledu a může být předmětem celních kontrol.  Vstup zboží ze Spojeného království do EU bude podléhat běžným pravidlům pro dovoz zboží. Výstup zboží z území EU na území Spojeného království bude vývozem zboží. K prokázání výstupu zboží z území EU bude potřeba doložit rozhodnutí celního úřadu nebo jiné důkazní prostředky. Pokud došlo k dodání zboží do Spojeného království nebo k pořízení zboží ze Spojeného království ještě před 1. lednem 2021 a po tomto datu dojde k situaci, že základ daně má být opraven, bude tato oprava provedena v režimu původního plnění, tzn. dodání zboží do JČS nebo pořízení zboží z JČS. Dále nebude možné uplatnit specifické postupy, pravidla a zvláštní režimy, které jsou v rámci obchodování se zbožím platné jen mezi členskými státy EU, jako např. zasílání zboží, zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území EU formou třístranného obchodu apod.

S dovozem a vývozem zboží do a z EU také souvisí povinnost disponovat evropským číslem EORI. EORI číslo vydané Spojeným královstvím již nebude stačit. Od 1. ledna 2021 dojde nejen ke změnám ve vykazování v přiznání k DPH, souhrnném i kontrolním hlášení, nebude také nutné vykazovat hlášení Intrastat.

Tato pravidla týkající se přeshraničních obchodů se zbožím však neplatí pro území Severního Irska. U přeshraničních obchodů se zbožím týkající se Severního Irska budou právní předpisy EU v oblasti DPH aplikovány i nadále, a to minimálně čtyři roky od 1. 1. 2021, tzn. vstup zboží ze Severního Irska do EU bude pořízením zboží z JČS a výstup zboží ze Severního Irska do EU bude dodání zboží do JČS nebo zasíláním zboží. Specifické postupy a zvláštní daňové režimy uplatňované mezi členskými státy EU zůstanou zachovány. Severní Irsko bude při obchodování se zbožím v rámci EU používat nově předponu „XI“ v daňovém identifikačním čísle pro účely DPH.

Pokud došlo k dodání zboží do Spojeného království nebo k pořízení zboží ze Spojeného království ještě před 1. lednem 2021 a po tomto datu dojde k situaci, že základ daně má být opraven, bude tato oprava provedena v režimu původního plnění, tzn. dodání zboží do JČS nebo pořízení zboží z JČS.

Pro účely zdanění služeb se bude postupovat u Spojeného království, a to i včetně Severní Irska jako u třetích zemí, tzn. pro stanovení daňového režimu uplatněného při uskutečnění jednotlivých plnění je rozhodující určit, kde je místo plnění. Pro služby poskytnuté do Spojeného království po 31. 12. 2020 už nebude platit povinnost podat souhrnné hlášení.

Dotčen bude i režim jednoho správního místa (MOSS), do kterého se do konce přechodného období mohly ve Spojeném království registrovat podniky poskytující elektronické a telekomunikační služby a služby rozhlasového a televizního vysílání osobám nepovinným k dani. Od ledna 2021 při poskytování uvedených služeb zákazníkům ve Spojeném království nebude už možné dále využívat tento zvláštní režim pro podávání přiznání a odvedení případné DPH splatné ve Spojeném království.

Žádosti o vrácení daně, která byla odvedena do 31. 12. 2020, je potřeba podat nejpozději do 31. března 2021. To však neplatí pro pořízení zboží plátcem v Severním Irsku nebo pořízení zboží v ČR osobou povinnou k dani usazenou v Severním Irsku. V tomto případě bude možné žádost podat do 30. 9. 2021.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up