Virtuální konference IR Global

Novinky

Již rok trvající pandemie koronaviru přinesla víc těžkostí, než jsme si na jejím začátku vůbec dokázali představit. Nemoc více či méně ochromila celý svět a postihla všechna odvětví. Sociální kontakty jsou utlumené na minimum. Postupně jsme se ale přizpůsobili a osobní setkání nahradila virtuální. Takto v březnu probíhá virtuální konference s názvem „Collaborating in a Virtual World“ pořádaná mezinárodní sítí IR Global za účasti zástupců různých společností z oblasti práva, daní, ekonomiky atd. z celého světa.

Schaffer&Partner zastoupená Šárkou Gregorovou se účastnila mimo jiné v rámci sekce pro insolvenční právo, která se s ohledem na očekávaný vývoj situace na trhu zaměřuje nejen na řešení insolvencí z pohledu dlužníků a věřitelů, ale také na spojení s investory, kteří mohou potenciálně přinést řešení složité ekonomické situace dlužníkům a pomoci v překonání důsledků pandemie. Pokud jste právě v takové situaci, neváhejte se na nás obrátit – v tomto případě je rychlá pomoc skutečně „k nezaplacení“.