Antibyrokratické změny navrhované Hospodářskou komorou ČR

15. 11. 2023

Hospodářská komora ČR se dlouhodobě snaží pomoci podnikatelům ve snížení jejich administrativní zátěže. Výsledkem této snahy je již třetí aktualizace tzv. „antibyrokratického balíčku“ (ZDE), který obsahuje návrhy více než 400 opatření. Oblasti, kterých se návrhy dotýkají jsou například

 • digitalizace a komunikace s veřejnou správou
 • zaměstnávání
 • energetika
 • zdravotní služby
 • životní prostředí aj.

Důvodem je mimo jiné potřeba poukázat na konkrétní body, díky kterým se Česká republika propadá v žebříčku atraktivity podnikatelského prostředí.

O vzájemném předávání informací finančních úřadů, správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny jsme Vás již informovali ZDE.

Co se oblasti digitalizace týče, navrhuje Hospodářská komora ČR změny ohledně účtenek. Doporučuje uznání jejich digitální podoby jako plnohodnotné varianty k papírové verzi. Elektronická forma dokladu (např. v mobilním telefonu) by měla být dle Komory dostatečná k prokázání zdanění vybraných výrobků uvedených do volného oběhu.

Další zátěž vidí Hospodářská komora v knize jízd, jejíž vedení je podle ní nadbytečné a pro firmy administrativně velmi náročné. Zrušení povinnosti vést knihu jízd navrhuje u zaměstnanců, kteří využívají služební auto i k soukromým účelům. Nejnáročnější je situace u plátců DPH, kteří v takovémto případě musí toto rozdělení zaznamenat v knize jízd, jelikož náklady na soukromou cestu nejsou daňově uznatelné. Jedná se např. o náklady na pohonné hmoty, údržbu vozu atd.

„Navrhujeme, aby kniha jízd nebyla vůbec vedena. Jiné důvody jejího vedení, než je rozlišení soukromých a služebních cest, se mohou řešit jinými nástroji. Ze strany státu je třeba namísto knihy jízd navrhnout takový mechanismus, který plnohodnotně zohlední možné odpočty DPH bez zbytečné byrokracie,“ vysvětluje prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

„Nový postup evidence jízd by byl pro podnikatele dobrovolný. Pokud bude pro firmu z jakéhokoliv důvodu více vyhovující původní systém, mohla by jej samozřejmě využívat nadále. Zejména menším firmám a živnostníkům by ale námi navrhovaný systém výrazně snížil obrovské administrativní břemeno, se kterým neustále bojují,“ je přesvědčen viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza.

Navrhovanou alternativou by mohlo být navýšení paušálního zdanitelného příjmu namísto současného 1 % ze vstupní ceny vozu. Vyšší paušál by tak odrážel daňově neuznatelné náklady a stát by měl s výběrem menší zátěž.

Z dalších změn stojí za povšimnutí

 • Zrušení či podstatné omezení oznamování příjmů plynoucích do zahraničí, kdy jsou vyplácené příjmy osvobozené nebo nepodléhají zdanění v ČR. (určité změny jsou již součástí konsolidačního balíčku)
 • Zjednodušení povinnosti vyplňovat prohlášení poplatníka, a to pouze při nástupu, odchodu a změně údajů zaměstnance, a ne jako doposud každoročně i v případě, kdy k žádné změně nedošlo.
 • Zavedení možnosti výpovědi z pracovního poměru bez udání důvodu ze strany zaměstnavatele za podmínky přiměřeného odškodnění zaměstnance odstupným ve výši minimálně 4násobku jeho průměrného výdělku.
 • Přezkoumání potřeby archivace dokumentů a obecné zkrácení archivačních lhůt, popř. uzákonění možnosti archivace v elektronické podobě.
 • Zvýšení limitu výdělku u dohody o provedení práce, do jehož výše příjem podléhá srážkové dani a nepodléhá pojistným odvodům.
 • Vyloučení nebo omezení povinností zaměstnavatele ve vztahu k BOZP při práci zaměstnance z domova.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up