Udržitelný rozvoj a ESG

12. 3. 2024

Určitě jste již alespoň jednou zaslechli zkratku ESG (Environmental, Social and Governance), která se v posledních letech začala čím dál častěji objevovat v různých mediích a aktuálně se dostává do české legislativy. Jedná se o metodický rámec, pomocí kterého je sledován dopad podnikání na životní prostředí (E), zaměstnance a společnost (S), i témata spojená s řízením (G).

V listopadu roku 2022 byla Evropským parlamentem schválena, a na začátku roku 2023 nabyla účinnosti, směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), která je novelou stávajících pravidel pro nefinanční výkaznictví (NFRD). Dne 31. července 2023 byly Evropskou komisí zveřejněny standardy EU pro vykazování udržitelného rozvoje – ESRS (European Sustainability Reporting Directive), kterým společnosti musí přizpůsobit svůj ESG reporting. Od 1. ledna 2024 tyto standardy vstoupily v platnost a jsou rozděleny do dvanácti kategorií, které obsahují obecné zásady reportingu, průřezové požadavky na zveřejňování informací a deset tematických standardů na zveřejňování informací o tématech ESG.

Již za letošní rok 2024 budou některé české firmy vypracovávat reporting udržitelnosti (ESG), neboli zprávu o udržitelném rozvoji, jejíž obsahem budou informace o nakládání s odpady, pracovních podmínkách zaměstnanců, bezpečnosti výrobků nebo uhlíkových stopách a emisích. V první fázi budou tyto informace vykazovat největší korporace v České republice (jako např. ČEZ, O2, Česká spořitelna, Škoda Auto nebo Kofola), které již předtím na základě směrnice NFRD povinně prováděly reporty o udržitelnosti. Za rok 2025 dále také velké společnosti, přesahující 2 ze tří kritérií (aktiva nad 500 mil. Kč, obrat nad 1 mld. Kč, počet zaměstnanců více než 250) ve dvou po sobě jdoucích obdobích. V následujících letech se tento povinný reporting bude postupně zavádět i do ostatních společností. Zpráva o udržitelnosti bude součástí Výroční zprávy společností a její ověřování budou mít v kompetenci výhradně auditoři.

Komora auditorů ČR již začala s implementací auditu udržitelnosti v souladu s novelou zákona o auditorech do svého vzdělávacího systému. Již nyní se mohou stávající auditoři začít vzdělávat v oblasti ESG, zúčastnit se povinných vzdělávacích témat, týkajících se této problematiky, a následně prokázat nabyté znalosti prostřednictvím kontrolních testů, a to do 31. prosince 2025. Počínaje 1. lednem 2026 budou pravidla pro předkládání a audit udržitelnosti nedílnou součástí zkouškového systému KAČR pro nové auditory, a získání kvalifikace bude podmíněno řízenou praxí v oblasti ESG v délce 8 měsíců.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up