Novela zákona o dorovnávacích daních

17. 5. 2024

Koncem dubna 2024 předložilo Ministerstvo financí ČR návrh novely daného zákona. Vedle řady legislativních úprav a doplnění v oblasti bezpečných přístavů navrhuje změnit i podmínky pro podávání daňových přiznání a informačních přehledů.

Cílem novely zákona o dorovnávacích daních je upřesnění některých pojmů a celkové sladění zákona s modelovými pravidly stanovenými v předpisech OECD a nejnovějšími výklady.

Níže přinášíme přehled vybraných navrhovaných změn:

 • Místo zdaňovacího období by se používalo tzv. výkazní období. Jednalo by se o období, za které se připravuje konsolidovaná účetní závěrka. Liší-li se účetní období členské entity nebo zdaňovací období zahrnuté daně členské entity od výkazního období, přiřadí se pro účely dorovnávacích daní údaje k výkaznímu období způsobem, který se používá při sestavení konsolidované účetní závěrky.
 • Novela specifikuje výnosy z konsolidované účetní závěrky relevantní pro stanovení prahové hodnoty 750 mil. EUR. Prahová hodnota je rozhodující pro určení, které skupiny podniků podléhají dorovnávací dani.
 • Upřesňuje se definice investičního fondu, kdy podmínku „velkého množství investorů“ nahrazuje podmínka „nejméně dvou investorů“.
 • Možnost využití střednědobého rozhodnutí ohledně použití metody zdanitelného rozdělení zisku pro investiční entity se rozšiřuje i na pojišťovací investiční entity.
 • Nově je stanoveno zaokrouhlování procentních sazeb.
 • Zavádí se střednědobé rozhodnutí týkající se zahrnutí všech podílů na zisku. V případě využití této možnosti se kvalifikovaný zisk nebo ztráta neupravují o vyloučené podíly na zisku.
 • Přiznání k české dorovnávací dani je povinna podat nejvyšší mateřská entita, pakliže v rámci skupiny neexistuje žádná nízce zdaněná česká entita a ani žádná nízce zdaněná česká členská entita nedosáhla nadměrného zisku.
 • Informační přehled k české dorovnávací dani bude povinen podat poplatník české dorovnávací daně, informační přehled k přiřazované dorovnávací dani bude povinen podat poplatník přiřazované dorovnávací daně (v obou případech bez ohledu na to, zda se jedná o poplatníky nízce zdaněné či nedosahující nadměrných zisků), nicméně výjimky z podávání informačních přehledů stále existují, avšak je nutno správci daně oznámit ve lhůtě pro podání přehledu, že informační přehled podává jiná členská entita skupiny.
 • Zavádí se možnost opravného informačního přehledu a dodatečného informačního přehledu v souladu s ustanovením daňového řádu,
 • Doplňuje se také trvalé pravidlo bezpečného přístavu založené na zjednodušených výpočtech běžného zisku, malého rozsahu (výnosů a zisku) nebo efektivní daňové sazby. Tyto bezpečné přístavy by však mělo být možné použít pouze ve vztahu k nevýznamným členským entitám (členská entita, která není zahrnuta do konsolidované účetní závěrky, jejíž výnosy nepřesahují 50 mil. EUR). Novela rozsáhle upravuje přechodné pravidlo bezpečného přístavu založené na informacích obsažených ve zprávě podle zemí. Vychází přitom z materiálů OECD „Bezpečné přístavy a úlevy od sankcí“ a „Metodické směrnice“ z prosince 2023.
 • Ustanovení upravující převod aktiv v souvislosti se vstupním obdobím skupiny se rozšiřuje také na transakce podobné převodu aktiv. Důvodová zpráva obsahuje příklady těchto transakcí.

Plánovaná účinnost měla být od samého počátku, tj. od 31. 12. 2023. Nicméně v současnosti je novela na počátku legislativního procesu.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up