Chcete zaměstnanci zkrátit pracovní dobu? Nesouhlasí? Je dán důvod výpovědi pro nadbytečnost!

Judikát - právní

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. listopadu 2014, č.j. 21 Cdo 4442/2013

V případě, že chcete zaměstnanci zkrátit pracovní dobu (a tím i ve většině případů snížit mzdu), jste oprávněn v případě jeho nesouhlasu, propustit takové zaměstnance pro nadbytečnost.
Odmítne-li zaměstnanec, který u zaměstnavatele vykonává práci ve stanovené týdenní pracovní době a jehož práce není v tomto rozsahu pro zaměstnavatele v dalším období potřebná, uzavřít se zaměstnavatelem dohodu o změně obsahu pracovního poměru spočívající ve sjednání kratší pracovní doby, je ve vztahu k němu dán důvod výpovědi uvedený v ustanovení § 52 písm. c) zák. práce, neboť se stal vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele o snížení stavu zaměstnanců nadbytečným.