Co všechno je ještě pracovní úraz?

4. 3. 2015

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. září 2014, č.j. 21 Cdo 2114/2013

Je důležité upozornit, že i pokud zaměstnanec konal jinou činnost, než která spadá do vymezení jeho pracovních úkolů, je možné, aby si způsobil pracovní úraz, za který je zaměstnavatel objektivně odpovědný (odpovídá za škodu, která se přihodí i bez jeho zavinění).Za pracovní se proto považuje také úraz, který zaměstnanec utrpěl při výkonu jiné činnosti, než patří do jeho pracovních povinností, konal-li tuto činnost na příkaz zaměstnavatele. Plněním pracovních úkolů je rovněž činnost, kterou zaměstnavatel konal na podnět odborové organizace, rady zaměstnanců, zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo ostatních zaměstnanců, jakož i činnost konaná z vlastní iniciativy, pokud k ní zaměstnanec nepotřebuje zvláštní oprávnění nebo ji nevykonává proti výslovnému zákazu zaměstnavatele, vše za předpokladu, že šlo o činnost konanou pro zaměstnavatele. Pro závěr, zda taková činnost je plněním pracovních úkolů, nejsou významné motivy či pohnutky zaměstnance (vzdálenější předpoklady a představy, z nichž zaměstnanec vycházel), ale to, zda se jednalo - vzhledem k činnosti, při níž došlo k úrazu - z hlediska věcného (vnitřního účelového), místního a časového objektivně o činnost konanou pro zaměstnavatele.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up