Nezapomínejte na sjednání odměny v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr, může se to nevyplatit

13. 1. 2016

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14.5.2015, č.j. 21 Cdo 918/2014

Náležitostmi dohody o pracovní činnosti jsou sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se uzavírá.

Další ujednání, které si zaměstnavatel a zaměstnanec sjednají v dohodě o pracovní činnosti, se ponechávají na smluvních stranách, jejichž smluvní volnost je samozřejmě omezena dalšími ustanoveními zákoníku práce. Jedním z nich je i ustanovení § 138 zákoníku práce, podle něhož se výše odměny z dohody a podmínky pro její poskytování sjednávají v dohodě o provedení práce nebo v dohodě o pracovní činnosti. Sjednání odměny v jiné dohodě či smlouvě je tak v rozporu se zákonem a taková dohoda či smlouva o výši odměny by byla smlouvou (dohodou) neplatnou. Účastník, který by neplatnost nezpůsobil a který by byl neplatnou smlouvou dotčen, by se mohl neplatnosti smlouvy dovolat a zaměstnanci by pak nepříslušela odměna v (neplatně) sjednané výši, ale ve výši stanovené dle příslušných ustanovení zákoníku práce.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up