Máte dům ve spoluvlastnictví? Dejte si pozor na jeho nadužívání!

13. 7. 2016

Usnesení Nejvyššího soudu č. j. 28 Cdo 1602/2015 ze dne 7.10.2015

Nejvyšší soud se ve výše uvedeném rozhodnutí zabýval žalobou, kdy se žalobce, jakožto spoluvlastník nemovitosti, dožadoval uhrazení bezdůvodného obohacení po druhém spoluvlastníkovi věci z důvodu, že druhý spoluvlastník bez jeho souhlasu umožnil užívání společné věci třetí osobě. Druhý spoluvlastní tak věc nadužíval.

Nejvyšší soud s odkazem na svou předchozí judikaturu uzavřel, že umožní-li jeden ze spoluvlastníků bez souhlasu druhého spoluvlastníka užívání společné věci třetí osobě (aniž by zde bylo platné rozhodnutí spoluvlastníků přijaté podle principu majorizace či rozhodnutí soudu) vzniká opomenutému spoluvlastníkovi proti spoluvlastníkovi, který svůj podíl na věci nadužíval tím, že je přenechal do dispozice třetí osoby, právo na vydání bezdůvodného obohacení, ledaže nadužívající spoluvlastník prokáže existenci smlouvy, která jej opravňuje k bezúplatnému užívání společného objektu.

Dávejte si u spoluvlastnictví pozor a vše raději pečlivě zvažte a právně ošetřete.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up