Opatrovník i pro společnost s ručením omezeným

19. 12. 2016

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn.: 29 Cdo 3899/2015 ze dne 20.4.2016

Nejvyšší soud se ve výše uvedeném případě zabýval možností, zda je možné společnosti s ručením omezeným jmenovat opatrovníka podle ustanovení § 165 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v případě, že společnost nemá žádného jednatele či zanikla-li funkce některému z více jednatelů a zbývající jednatelé nejsou z důvodu zániku funkce některého z nich schopni plnit své funkce a valná hromada ve lhůtě podle ustanovení § 198 odst. 1 zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“), nezvolila jednatele nového a současně nebyl podán návrh na jmenování chybějícího jednatele soudem, popř. takovému návrhu nebylo vyhověno.

Nejvyšší soud došel k závěru, že takový postup je možný, a to zejména s ohledem na ustanovení § 198 odst. 3 ZOK, když se nejeví zrušení společnosti a nařízení její likvidace soudem jako nejvhodnější řešení.

Nejvyšší soud však upozornil, že jmenování opatrovníka je opatřením dočasné povahy, které trvá pouze po dobu, než budou valnou hromadou společnosti zvoleni jednatelé noví. Ke svolání valné hromady za účelem volby jednatelů musí společnost přistoupit bez zbytečného podkladu, příp. může takovou valnou hromadu svolat i samotný opatrovník.  Jakmile jsou zvolení noví jednatelé, funkce opatrovníka bez dalšího (aniž by to tom soud musel rozhodovat) zaniká.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up