Výpověď z pracovního poměru z důvodu odvolání vedoucího zaměstnance

17. 2. 2017

...dle ustanovení § 73a ost. 2 zákoníku práce

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 21 Cdo 2376/2015 ze dne 5.5.2016

Nevyšší soud se ve svém rozhodnutím zabýval tím, zda může dát zaměstnavatel zaměstnanci, který byl odvolán z vedoucího pracovního místa, výpověď z pracovního poměru podle ustanovení § 73a odst. 2 zákoníku práce, jestliže se dohodl se zaměstnancem při uzavření dohody o možnosti jeho odvolání z vedoucího pracovního místa na tom, že v případě odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa bude zaměstnanec opětovně zařazen na práci, kterou u zaměstnavatele vykonával před uzavřením této dohody.

 

Podle ustanovení § 73a odst. 2 zákoníku práce odvoláním vedoucího zaměstnance pracovní poměr nekončí. Zaměstnavatel je povinen v takovém případě zaměstnanci navrhnout změnu jeho dalšího pracovního zařazení odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Pokud zaměstnavatel pro zaměstnance takovou práci nemá, nebo ji zaměstnanec odmítne, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a současně platí, že je dán výpovědní důvod pro nadbytečnost. Odstupné však náleží pouze v případě, že by k odvolání z místa vedoucího zaměstnance došlo v důsledku organizační změny, když by takové místo vedoucího zaměstnance bylo zrušeno.

Zaměstnanec, který pracoval u zaměstnavatele již před svým jmenováním na vedoucí pracovní místo, se však může se zaměstnavatelem dohodnout, že v případě odvolání tohoto zaměstnance z vedoucího pracovního místa nebo vzdání se tohoto místa zaměstnancem jej zaměstnavatel zařadí na práci, kterou vykonával před svým jmenováním. V takovém případě je pak zaměstnavatel povinen nadále přidělovat zaměstnanci práci, kterou vykonával před svým jmenování na vedoucí pracovní místo.

 

Nejvyšší soud uzavřel, že zaměstnavatele nemůže dát výpověď z pracovního poměru podle ustanovení § 73a odst. 2 zákoníku práce na základě fikce výpovědního důvodu podle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce (pro nadbytečnost) zaměstnanci, který byl odvolán z vedoucího pracovního místa nebo který se tohoto místa vzdal, jestliže ses ním při jeho jmenování na vedoucí pracovní místo nebo při uzavření dohody o možnosti odvolání a vzdání se vedoucího pracovního místa dohodl na tom, že v případě odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa nebo vzdání se tohoto místa zaměstnancem jej zařadí na práci, kterou zaměstnanec vykonával před svým jmenováním nebo zařazením na vedoucí pracovní místo.

Pokud bude chtít zaměstnavatel s takovým zaměstnancem přesto rozvázat pracovní poměr, musí se s ním na tomto dohodnout, příp. naplnit zákonné požadavky pro některý z výpovědních důvodů a počítat s případným odstupný.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up