Zánik práva invalidního zaměstnance na placenou dovolenou

13. 12. 2022
Zánik práva invalidního zaměstnance na placenou dovolenou

Dne 22. září 2022 vydal Soudní dvůr Evropské unie („ESD“) rozsudek ohledně zániku práva na placenou dovolenou zaměstnanců setrvávajících ve stavu úplné (nikoli však trvalé) invalidity či pracovní neschopnosti.

Obecnou problematikou nepromlčitelnosti práva na placenou dovolenou se zabýval rozsudek ESD vydaný stejného dne, o kterém jsme informovali v našem článku. Dle něho promlčení práva na placenou dovolenou bez notifikace zaměstnavatelem o blížícím se zániku dovolené odporuje právu na slušné a spravedlivé pracovní podmínky dle Listiny základních práv Evropské unie. V opačném pojetí by to znamenalo schválení chování vedoucího k nedovolenému obohacení zaměstnavatele. Výše uvedený rozsudek ESD rozšiřuje zákaz zániku práva na placenou dovolenou během stavu pracovní neschopnosti nebo úplné dočasné invalidity.

České právo promlčení nároku na placenou dovolenou neumožňuje. Opačný postoj by odporoval zásadám zvláštní zákonné ochraně zaměstnance a uspokojivých a bezpečných podmínek pro výkon práce. Nárok na placenou dovolenou je navíc chápáno jako nemajetkové právo, které nepodléhá promlčení. V případě pracovní neschopnosti ale nárok na dovolenou obvykle (až na výjimky) nevzniká, neboť toto není posuzováno jako výkon práce.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up