Evidence vyloučených osob byla spuštěna

21. 3. 2024

Evidence vyloučených osob je informačním systémem, do něhož se zapisují osoby, které nesplňují podmínky pro výkon funkce člena voleného (tedy zejména statutárního) orgánu. Od svého zavedení od 01.07.2023 v zákoně o obchodních korporacích bylo zamýšleno, že do evidence vyloučených osob budou mít přístup jak rejstříkové soudy, tak i notáři provádějící přímé zápisy do obchodního rejstříku. S účinností od ledna 2024 byla evidence reálně zpřístupněna.

Zpřístupnění evidence nenastalo okamžitě, když po určitou dobu Ministerstvo spravedlnosti vytvářelo evidenci sběrem dat z mezinárodních informačních systémů z jiných států, aby evidence byla co nejúplnější. Těmito státy byly především státy Evropské unie a EHS, jejichž obchodní rejstříky jsou vzájemně propojené prostřednictvím Business Register Interconnection System, ale i třetí země mimo EU.

Zpřístupnění evidence soudům i notářům usnadní provádění jakýchkoli korporátních změn v osobách, zejména pokud se o jednatele, prokuristy či členy představenstva či statutární ředitel jedná. Notář či soud může z evidence při provádění zápisu osoby do obchodního rejstříku zjistit, zda zapisovaná osoba byla v České republice nebo v zahraničí odsouzena pro trestný čin, se kterým je spojena ztráta bezúhonnosti ve smyslu živnostenského zákona, zda případně byla vyloučena z výkonu funkce člena statutárního orgánu diskvalifikačním rozhodnutím, zda byl na její majetek prohlášen konkurs nebo pokud jí byl uložen trest zákazu činnosti zakládající překážku výkonu funkce.

Díky zpřístupnění evidence vyloučených osob není nutné napříště předkládat výpis z rejstříku trestů, a to i v případech, kdy osoba pochází ze zemí Evropské unie nebo z vybrané třetí země (např. z Velké Británie, Číny, Ukrajiny, či z jiných zemí). Odpadnutí povinnosti dokládat výpis z trestního rejstříku zejména urychlí zapisování zahraničních osob, neboť požadavek získání výpisu ze (zahraničního) rejstříku testů zejména v případě zápisu občanů třetích zemí činil proces značně zdlouhavým.

Zpřístupnění evidence vyloučených osob pokračuje v trendu nastoleném předchozími novelami zákona o obchodních korporacích a zákona o veřejných rejstřících, které sledují usnadnění zahájení podnikání v České republice. Založení společnosti či následné změny tak lze vyřídit velmi rychle, zejména ve srovnání s jinými zeměmi.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up